พลับพลายก

พลับพลายก

พลับพลายก เป็นโถงสำหรับพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ ทรงรอรับส่งพระบรมศพ พระศพ ขึ้นราชรถ ในอดีตมีการสร้างพลับพลายกหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ตั้งอยู่มุมกำแพงวัดเยื้องกรมการรักษาดินแดน และพลับพลายกสนามหลวง ด้านหน้าทางเข้ามณฑลพิธีท้องสนามหลวง
     พลับพลายกสนามหลวง เป็นอาคารโถงสำหรับ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ประทับ ขณะประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมโกศลงจากราชรถ เข้าสู่มณฑลพิธี

ภาพที่เกี่ยวข้อง