พระวอสีวิกากาญจน์

พระวอสีวิกากาญจน์

ขนาด กว้าง ๐.๘๔๕ เมตร ยาว ๑.๔๕ เมตร สูง ๑.๘๙ เมตร จำนวนพล พลแบกหาม ๘ นาย พลสำรอง ๘ นาย ผู้ควบคุม ๑ นาย พระราชยานมีลักษณะเป็นพระที่นั่งโถงแบบประทับราบ มีสี่เสา หลังคาสอง ชั้น ประดับช่อฟ้าใบระกา นาคสะดุ้งและหางหงส์เป็นรูปนาคสามเศียร มีพนักกั้นโดย รอบเว้นช่องว่างสำหรับขึ้นลงทั้งสองข้าง ตัวพนักทำด้วยงาแกะสลัก มีคานหามสองคาน สำหรับผูกสาแหรก หัวเม็ดที่ปลายคานทั้งสองข้างทำด้วยงา ใช้เป็นราชยานสำหรับ เจ้านายฝ่ายในและพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ในกระบวนเสด็จพยุหยาตราสถลมารค นอกจากนี้ ยังใช้ทรงลุ้งบรรจุพระบรมราชสรีรางคารจากพระเมรุมาศเคลื่อนสู่พระบรม มหาราชวัง

ภาพที่เกี่ยวข้อง