เวชยันตราชรถ

เวชยันตราชรถ

เลขรหัสประจำราชรถ ๙๗๘๑ ขนาด กว้าง ๔.๙๐ เมตร ยาว ๑๗.๕๐ เมตร สูง ๑๑.๗๐ เมตร น้ำหนัก ๑๒.๒๕ ตัน จำนวนพล พลฉุดชัก ๒๐๖ นาย (ด้านหน้า ๑๖๐ นาย ด้านหลัง ๔๖ นาย) ผู้ควบคุม ๕ นาย เวชยันตราชรถมีลักษณะเป็นราชรถทรงบุษบก ทำด้วยไม้แกะสลักลงรัก ปิดทองประดับกระจก สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เพื่อใช้เป็นรถที่นั่งรองในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระอัฐิสมเด็จพระปฐม บรมมหาชนก (ทองดี) ในปีพุทธศักราช ๒๓๓๙ และใช้เป็นราชรถสำหรับทรงพระศพ พระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงพระอิสริยศักดิ์รองลงมา เมื่อพระมหาพิชัยราชรถชำรุด จนไม่สามารถใช้การได้ จึงใช้เวชยันตราชรถเป็นรถทรงพระบรมศพ แต่เรียกใน หมายรับสั่งว่า “พระมหาพิชัยราชรถ”

ภาพที่เกี่ยวข้อง