ราชรถน้อย เลขทะเบียน 9782

ราชรถน้อย เลขทะเบียน 9782

เลขรหัสประจำราชรถ ๙๗๘๒ ขนาด กว้าง ๓.๖๔ เมตร ยาว ๑๒.๙๕ เมตร สูง ๖.๓๐ เมตร น้ำหนัก ๓.๘๕ ตัน จำนวนพล พลฉุดชัก ๗๔ นาย (ด้านหน้า ๕๖ นาย ด้านหลัง ๑๘ นาย) ผู้ควบคุม ๕ นาย

ภาพที่เกี่ยวข้อง