ฉากบังเพลิง

ฉากบังเพลิง

ทิศใต้
- แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับดอกไม้ทิพย์ ดอกไม้มงคล เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร โดยฉากทางทิศเหนือและทิศใต้จะใช้โทนสีส้มหรือสีแสดอันเป็นสีประจําวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์
- ฉากบังเพลิงทางทิศใต้ ประกอบด้วย พระนารายณ์อวตาร ๒ ปาง ซึ่งอวตารลงมาทําสงคราม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ หมวดไฟ และเทพชุมนุมประดับเครื่องทรง
   ทิศตะวันออก
- แสดงเรื่องราวคล้ายกับฉากบังเพลิงด้านทิศเหนือและทิศใต้ แตกต่างกันที่ฉากทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกจะใช้โทนสีชมพูซึ่งเป็นโทนสีที่เสริมบารมีและสร้างความเป็นสิริมงคลแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
- ฉากบังเพลิงทางทิศตะวันออก ประกอบด้วย พระนารายณ์อวตาร ๒ ปาง ซึ่งอวตารลงมาปราบอสูร โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ หมวดดิน และเทพชุมนุมประดับเครื่องทรง
   ทิศเหนือ
- แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับดอกไม้ทิพย์ ดอกไม้มงคล เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรโดยฉากทางทิศเหนือและทิศใต้จะใช้โทนสีส้มหรือสีแสดอันเป็นสีประจําวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์
- ฉากบังเพลิงทางทิศเหนือ ประกอบด้วย พระนารายณ์อวตาร ๒ ปาง ซึ่งอวตารมาช่วยเหลือมนุษย์ให้พ้นจากภัยทางน้ำ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ หมวดน้ำ และเทพชุมนุมประดับเครื่องทรง
   ทิศตะวันตก
- แสดงเรื่องราวคล้ายกับฉากบังเพลิงด้านทิศเหนือและทิศใต้ แตกต่างกันที่ฉากทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกจะใช้โทนสีชมพู ซึ่งเป็นโทนสีที่เสริมบารมีและสร้างความเป็นสิริมงคลแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
- ฉากบังเพลิงทางทิศตะวันตก ประกอบด้วย พระนารายณ์อวตาร ๒ ปาง ซึ่งอวตารลงมาปัดเป่าความทุกข์ยากแก่มวลมนุษย์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ หมวดดลม และเทพชุมนุมประดับเครื่องทรง

ภาพที่เกี่ยวข้อง