ราชรถน้อย เลขทะเบียน 9784

ราชรถน้อย เลขทะเบียน 9784

ราชรถน้อย ๙๗๘๔ เป็นราชรถที่ใช้สำหรับสมเด็จพระสังฆราชประทับ ทรงสวดนำกระบวนพระมหาพิชัยราชรถในริ้วขบวนที่ ๒ เคยได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีสำคัญ การบูรณะฯที่ผ่านมาจึงเป็นการบูรณะซ่อมแซมด้วยการปิดทองและประดับกระจกเพียงบางส่วน โดยมิได้บูรณะซ่อมแซมทั้งหมด ทำให้ลวดลายต่าง ๆที่ถูกปิดทับด้วยทองคำเปลวตื้นเขินไม่คมชัดสวยงาม อีกทั้งกระจกที่ประดับก็เสื่อมสภาพไม่สวยงดงามดังเดิม ภายหลังจากการสำรวจและประเมินรายละเอียดการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถน้อย ๙๗๘๔ จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการบูรณะซ่อมแซมทั้งหมด เพื่อให้ราชรถน้อยงดงามสมพระเกียรติ สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมนาถบพิตร ในเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

การบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถน้อย ๙๗๘๔ ในส่วนความรับผิดชอบของสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร มีรายละเอียด ดังนี้
- ซ่อมปรับโครงสร้างพื้นไม้ และลวดลายที่ชำรุด
- ซ่อมปิดทองใหม่ ๑๐๐%
- ซ่อมประดับกระจกใหม่ ๑๐๐%
- จัดทำพระวิสูตรตาดทองแท้เงินกะไหล่ทอง จำนวน ๔ ผืน
- จัดทำฉัตรผ้าตาดทองแท้เงินกะไหล่ทอง ๕ ชั้น จำนวน ๔ คัน
- จัดทำธงงอนราชรถ ผ้าลายทองแผ่ลวดพื้นผ้าสักหลาด ๖ ผืน จำนวน ๓ งอน
- จัดสร้างชุดเฟื่องระย้า(โลหะเงิน) ประดับกระจก

โดยได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็นขั้นตอน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ถอดส่วนประกอบราชรถ
๒. ดำเนินการกะเทาะกระจกของเดิมออก
๓. ดำเนินการขัดลอกผิวทองเดิมออก
๔. การซ่อมลวดลายที่ชำรุดและจัดสร้างใหม่
๕. ดำเนินการปิดทองและประดับกระจกใหม่
๖. ดำเนินการติดตั้งส่วนประกอบลวดลายต่าง ๆ
๗. การจัดทำเครื่องประกอบ

เลขรหัสประจำราชรถ ๙๗๘๔ ขนาด กว้าง ๓.๘๖ เมตร ยาว ๑๒.๙๕ เมตร สูง ๖.๘๔ เมตร น้ำหนัก ๓.๖๕ ตัน จำนวนพล พลฉุดชัก ๗๔ นาย (ด้านหน้า ๕๖ นาย ด้านหลัง ๑๘ นาย) ผู้ควบคุม ๕ นาย

สถานที่เก็บชิ้นงานในปัจจุบัน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ภาพที่เกี่ยวข้อง