ตระกูลม้า

ตระกูลม้า

ม้า ๔ ตระกูล ตั้งอยู่ด้านตะวันตกของพระเมรุมาศ มีรายละเอียดดังนี้
๑. สินธพ กายเป็นม้า พื้นสีดำ หางแปรงสีขาว เกิดในท้องม้าเป็นบุตรแห่งลา มีกำลังมาก และวิ่งด้วยความเร็ว ลักษณะ ตาม สมุดไทยดำและจิตรกรรมวัดสุทัศน์ ส่วนม้าสินธพ สีอื่นๆ ตามแต่จินตนาการของช่าง
๒. วลาหก กายเป็นม้า พื้นสีขาวนวล ช่วงหัวสีดำปากและเท้าทั้งสี่มีสีแดง มีกำลังมหาศาล เหาะเหินเดินอากาศได้รวดเร็ว กว่าอาชาไนยทั้งปวง
๓. อัสสาชาไนย กายเป็นม้า พื้นสีเหลืองทอง หางแปรงสีเขียว เป็นม้าในตระกูล สินธพ แต่ได้รับการฝึกฝนแล้ว เป็นราชพาหนะของพระราชา
๔. เหมราอัศดร กายเป็นม้า หัวเป็นเหม สัตว์ผสมระหว่างม้ากับเหม

ภาพที่เกี่ยวข้อง