พระมหาพิชัยราชรถ

พระมหาพิชัยราชรถ

เลขรหัสประจำราชรถ ๙๗๘๐ ขนาด กว้าง ๔.๘๘ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สูง ๑๑.๒๐ เมตร น้ำหนัก ๑๓.๗ ตัน จำนวนพล พลฉุดชัก ๒๑๖ นาย (ด้านหน้า ๑๗๒ นาย ด้านหลัง ๔๔ นาย) ผู้ควบคุม ๕ นาย พระมหาพิชัยราชรถมีลักษณะเป็นราชรถทรงบุษบก ทำด้วยไม้แกะสลัก ลงรักปิดทองประดับกระจก สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช ใช้เพื่อการอัญเชิญพระโกศพระอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก (ทองดี) ออกพระเมรุ เมื่อพุทธศักราช ๒๓๓๙ ต่อมาใช้อัญเชิญพระบรมโกศพระมหากษัตริย์และพระโกศ พระบรมวงศ์จนถึงปัจจุบัน

รายละเอียดการดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์พระมหาพิชัยราชรถ มีรายละเอียด ดังนี้
- ซ่อมเสริมโครงสร้างไม้และลวดลายในส่วนที่ชำรุด
- ซ่อมประดับกระจกส่วนฐานเบญจาใหม่และซ่อมส่วนอื่น ๆ โดยรวม ๑๐๐%
- ซ่อมปิดทองโดยรวม ๔๐%
- จัดทำฉัตรเบญจา ผ้าลายทองแผ่ลวดพื้นผ้าตาดทอง จำนวน ๔ คัน
- จัดทำธงงอนราชรถ ผ้าลายทองแผ่ลวดพื้นผ้าสักหลาด ๖ ผืน จำนวน ๓ งอน
- ซ่อมชุดเฟื่องระย้า(โลหะเงิน) ล้างทำความสะอาด ชุบ ประดับกระจก
โดยได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็นขั้นตอน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ถอดส่วนประกอบราชรถ
๒. ดำเนินการกะเทาะกระจกของเดิมออกและประดับกระจกใหม่
๓. การซ่อมลวดลายที่ชำรุด
๔. การจัดทำเครื่องประกอบ
๕. ทำความสะอาดโดยกลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง