เทพชุมนุมรอบฐานท้องไม้พระเมรุมาศชั้นล่าง

เทพชุมนุมรอบฐานท้องไม้พระเมรุมาศชั้นล่าง

รูปประติมากรรมเทพชุมนุม นำลักษณะของตัวละครในวรรณคดีเรื่อง “รามเกียรติ์” ประกอบด้วย ๔ จำพวก ได้แก่ เทวดา ยักษ์ ลิง และครุฑ หน้าตาสร้างแบบอย่างหัวโขน ทรงเครื่องต้น และประดับเลื่อมในลวดลาย ประดับโดยรอบท้องไม้ (ฐานไพที) ของชั้นชาลาที่ ๒ จำนวน ๒๒ แบบ ๑๓๒ รูป ประกอบด้วย
   - พระประโคนธรรม ตาพระพุทธรูป ยอดล้าโพง ห่มหนังเสือ จำนวน ๔ รูป
   - พระปัญจสิงขร หน้ามนุษย์ ยอดน้าเต้า ๕ ยอด จำนวน ๔ รูป
   - ธตรฐ ยอดบัด (เดินหน) จำนวน ๔ รูป
   - วิรูปักษ์ ยอดนาค จำนวน ๔ รูป
   - วิรุฬหก หน้ามนุษย์ ยอดหางไก่ จำนวน ๔ รูป
   - เทวดายอดชัย จำนวน ๑๒ รูป
   - หนุมานทรงเครื่องอินทรชิต ปากอ้า จำนวน ๔ รูป
   - พาลี ไม่สวมเสื อ ปากอ้า จำนวน ๔ รูป
   - ชมพูวราช ยอดชัย ปากอ้า จำนวน ๔ รูป
   - องคต ยอด ๓ กลีบ ปากหุบ จำนวน ๔ รูป
   - สุครีพ ยอดบัด ปากอ้า จำนวน ๔ รูป
   - สวัสดีมาร หน้าแบบทศกัณฑ์ ตาโพลง ปากแสยะ จำนวน ๑๒ รูป
   - ทศกัณฑ์ ตาโพลง ปากแสยะ จำนวน ๑๒ รูป
   - จักรวรรดิ มงกุฎหางไก่ ตาโพลง ปากแสยะ จำนวน ๑๒ รูป
   - เวสสุวรรณ สวมมงกุฎยอดน้ำเต้าเหลี่ยม ตาโพลง ปากแสยะ จำนวน ๔ รูป
   - มังกรกัณฐ์ มงกุฎยอดนาค ตาจระเข้ ปากขบ จำนวน ๔ รูป
   - อินทรชิตสวมชฎากาบไผ่เดินหนตาโพลง ปากขบ จำนวน ๔ รูป
   - ทศคีรีวัน ยอดเดดินหน ตาโพลง ปากขบ จำนวน ๔ รูป
   - ทศคีรีธร ยอดช้าง ตาจระเข้ ปากขบ จำนวน ๔ รูป
   - สัทธาสูร ยอดจีบ ตาจระเข้ ปากขบ จำนวน ๔ รูป
   - ทัพนาสูร ยอดสามกลีบ ตาจระเข้ ปากขบ จำนวน ๔ รูป
   - ครุฑพนมนั่งราบ ยอดน้ำเต้า จำนวน ๑๖ รูป

ภาพที่เกี่ยวข้อง