ทิม

ทิม

ทิม เป็นที่พักของพระสงฆ์ แพทย์หลวง เจ้าพนักงาน และเป็นที่ประโคมปี่พาทย์ ประกอบพิธี สร้างติดแนวรั้วราชวัติทั้ง ๔ ทิศ มีลักษณะเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้นเดียว ด้านหน้าเปิดโล่ง หลังคาแบบประรำคือหลังคาแบน

ภาพที่เกี่ยวข้อง