เทวดายืนรอบพระเมรุมาศ

เทวดายืนรอบพระเมรุมาศ

เทวดายืนมีทั้งหมด ๘ รูป ยืนอัญเชิญฉัตร ทรงเครื่องทรงอย่างกษัตริย์ ทรงศิราภรณ์มงกุฎยอดชัย ยืนตรงบนฐาน ๘ เหลี่ยม สองกรจับก้านฉัตร

ภาพที่เกี่ยวข้อง