ฟืนไม้จันทน์

ฟืนไม้จันทน์

ท่อนฟืนไม้จันทน์ที่ใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีจำนวนทั้งหมด ๒๔ ท่อนวางเรียงชั้นละ ๔ ท่อน ซ้อนประกอบสลับด้านจำนวน ๔ ชั้น ท่อนฟืนมีขนาดความยาว ๓๐ เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง ๕ เซนติเมตร ใช้เทคนิคงานลายรดน้ำ ลวดลายบนท่อนฟืนไม้จันทน์แบ่งลวดลายออกเป็น ๓ ส่วน ประกอบด้วยส่วนที่ ๑ หน้าฟืนทั้ง ๒ ด้านออกแบบเป็นลวดลายประจำยาม ส่วนที่ ๒ ส่วนหัวและส่วนท้ายออกแบบเป็นลายกรวยเชิง ประกอบด้วยลายลูกขนาบ ๒ ข้างและลายเชิงทอง ส่วนที่ ๓ ส่วนกลางออกแบบเป็นลายพุ่มข้าวบิณฑ์ก้านแย่ง มีขั้นตอนการดำเนินงานโดยสรุป ดังนี้
๑. การออกแบบ เขียนแบบ
๒. การเปิดไม้สำหรับกลึงท่อนฟืนไม้จันทน์
๓. การกลึงท่อนฟืนไม้จันทน์
๔. การขัดท่อนฟืนไม้จันทน์
๕. การเทียบประกอบท่อนฟืนไม้จันทน์
๖. การย้อมท่อนฟืนไม้จันทน์
๗. การปรุลาย
๘. การเขียนเส้นหรดาล
๙. การเช็ดรัก, ปิดทอง
๑๐. การรดน้ำ

ภาพที่เกี่ยวข้อง