ช่อไม้จันทน์

ช่อไม้จันทน์

ช่อไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีทั้งสิ้นจำนวน ๗ แบบ ล้วนแต่เป็นลายดอกไม้เทศทั้งหมด แต่จะมีการผูกลายที่แตกต่างกันออกไปทั้ง ๗ แบบ มีรายละเอียดและลักษณะลายแตกต่างกัน ดังนี้
แบบที่ ๑ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
แบบที่ ๒ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
แบบที่ ๓ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
แบบที่ ๔ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
     ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
แบบที่ ๕ ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
แบบที่ ๖ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
     พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
     พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
     พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ
แบบที่ ๗ คุณพลอยไพริน เจนเซน
     คุณสิริกิติยา เจนเซน
สำหรับขั้นตอนการสร้างช่อไม้จันทน์ทั้ง ๗ แบบนั้น มีขั้นตอนการดำเนินงานโดยสรุป ดังนี้
๑. การออกแบบ เขียนแบบ
๒. การเตรียมไม้จันทน์
๓. การจัดทำต้นแบบ
๔. การแกะสลัก
๕. การปิดทอง

ภาพที่เกี่ยวข้อง