ศาลาลูกขุน

ศาลาลูกขุน

ศาลาลูกขุน เป็นที่สำหรับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เฝ้าฯ รับเสด็จและร่วมพระราชพิธี ในครั้งนี้มีการสร้างศาลาลูกขุน 1 จำนวน 4 หลัง ศาลาลูกขุน 2 จำนวน 2 หลัง และศาลาลูกขุน 3 นอกรั้วราชวัติจำนวน 5 หลัง

ภาพที่เกี่ยวข้อง