พระโกศทองคำบรรจุพระบรมอัฐิขนาดเล็ก

พระโกศทองคำบรรจุพระบรมอัฐิขนาดเล็ก

๑. พระโกศพระบรมอัฐิ ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐
    เป็นพระโกศจำหลักด้วยทองคำลงยา ปักดอกไม้เพชรที่ชั้นเชิงบาตร ๓ ชั้น ยอดพุ่มข้าวบิณฑ์ประดับเพชร ขอบฝาประดับเฟื่องอุบะ ดอกไม้เพชร ทั้งแปดเหลี่ยม ฐานพระโกศเป็นชุดหน้ากระดานฐานสิงห์ มีครุฑยุดนาค ที่ท้องไม้ใต้บัวปากฐาน ๑๖ ตัว หน้ากระดานฐานพระโกศจำหลักทองลงยา ความว่า "พระโกศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ ๙" แต่ละเหลี่ยมมีโครงการพระราชดำริ ในรัชกาลที่ ๙ อาทิ โครงการแกล้งดิน กังหันชัยพัฒนา พระโกศทั้งองค์ลงยาด้วยสีเหลือง ขาว ประดิษฐานบนแท่นไม้ ปักฉัตรคันดาลทองคำลงยาขาว ๙ ชั้น

๒. พระโกศพระบรมอัฐิ ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
   เป็นพระโกศจำหลักด้วยทองคำลงยา ปักดอกไม้เพชรที่ชั้นเชิงบาตร ๓ ชั้น ยอดพุ่มข้าวบิณฑ์ประดับเพชร ขอบฝาประดับเฟื่องอุบะ ดอกไม้เพชรทั้งแปดเหลี่ยม ฐานสิงห์จำหลักทองลงยาประดับเพชรและช่อดอกไม้เพชร หน้ากระดานฐานพระโกศจำหลักทองลงยา ความว่า "พระโกศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ ๙"แต่ละเหลี่ยมมีโครงการพระราชดำริในรัชกาลที่ ๙ อาทิ โครงการแกล้งดิน กังหันชัยพัฒนา พระโกศทั้งองค์ ลงยาด้วยสีเหลือง ขาว ประดิษฐานบนแท่นไม้ ปักฉัตรคันดาลทองคำลงยาขาว ๙ ชั้น

๓. พระโกศพระบรมอัฐิ ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๔. พระโกศพระบรมอัฐิ ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
๕. พระโกศพระบรมอัฐิ ทูลเกล้าฯ ถวายทูลกระหม‹อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
   พระโกศทรงกระบอกแปดเหลี่ยมฝาทรงยอดมงกุฎแปดเหลี่ยมทองคำลงยาสีประดับรัตนชาติ ฐานล่างเป็นหน้ากระดานฐานสิงห์ ถัดขึ้นมาเป็นท้องไม้ทรงแปดเหลี่ยม มุมทั้งแปดประดับด้วยคุรฑพนม ส่วนเอวของพระโกศประดับด้วยดอกไม้เอว และเกสรทำด้วยเงินประดับรัตนชาติ องค์พระโกศทรงกระบอกปากผาย ประดับลวดลายบัวกลีบขนุน ซ้อนจนถึงปากพระโกศลงยาสีฟ้าและสีชมพูประดับรัตนชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง