พระโกศทองคำบรรจุพระบรมอัฐิขนาดใหญ่

พระโกศทองคำบรรจุพระบรมอัฐิขนาดใหญ่

พระโกศพระบรมอัฐิทองคำลงยาสีประดับรัตนชาติทรงพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประดิษฐาน ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
พระโกศพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นพระโกศยอดทรงมงกุฏเก้าเหลี่ยม ฐานกว้าง ๒๐ เซนติเมตร ความสูงจากฐานถึงยอดพุ่มข้าวบิณฑ์ ๘๐ เซนติเมตร จากฐานถึงยอดฉัตรเก้าชั้น สูง ๙๙ เซนติเมตร จัดสร้างด้วยทองคำลงยาสีประดับเพชร เฉพาะพุ่มข้าวบิณฑ์ยอดพระโกศ ดอกไม้เอว ดอกไม้ไหว และเฟื่องอุบะ สร้างด้วยเงินบริสุทธิ์ประดับเพชร

ภาพที่เกี่ยวข้อง