พระราเชนทรยานน้อย

พระราเชนทรยานน้อย

พระราเชนทรยานน้อย เป็นพระราชยานที่ใช้สำหรับเชิญพระผอบบรรจุพระบรมราชสรีรางคารพระเจ้าแผ่นดิน จากพระเมรุมาศท้องสนามหลวงเข้าสู่พระบรมมหาราชวัง ในริ้วขบวนที่ ๔ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ดำเนินการจัดสร้างพระราเชนทรยานน้อย สำหรับเชิญพระบรมราชสรีรางคาร ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเยเดช บรมนาถบพิตร และเพื่อมิให้เกิดความสับสนกับ พระที่นั่งราเชนทรยาน ซึ่งเป็นพระราชยานสำหรับเชิญพระโกศบรรจุพระบรมอัฐิ การจัดสร้างในครั้งนี้จึงใช้ชื่อเรียกว่า พระราเชนทรยานน้อย ทั้งนี้การออกแบบเขียนแบบเพื่อจัดสร้างพระราเชนทรยานน้อย ได้ยึดรูปแบบการจัดสร้างมาจากพระที่นั่งราเชนทรยาน และมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดบางส่วนให้เหมาะสมแต่หากยังคงความงดงามตามแบบอย่างโบราณทั้งในด้านรูปแบบและกระบวนการจัดสร้าง

การจัดสร้างพระราเชนทรยานน้อย มีขั้นตอนการจัดสร้าง ดังนี้
๑. ออกแบบและเขียนแบบ
๒. ขยายแบบขนาดเท่าจริง
   - ถอดแบบลงกระดาษแข็ง
๓. จัดทำโครงสร้างส่วนต่าง ๆ
   - ชั้นฐานเขียง
   - ชั้นฐานสิงห์ ฐานชั้นที่ ๓ และเตียงลา
   - เสาบุษบก
   - ชั้นหลังคา
   - คานหาม
   - เทียบประกอบโครงสร้าง
๔. แกะสลักลวดลายส่วนประกอบ
๕. ปิดทองและประดับกระจก
๖. ประกอบโครงสร้างและติดตั้งส่วนประกอบลวดลาย

ภาพที่เกี่ยวข้อง