พระยานมาศสามลำคาน เลขทะเบียน นช.541

พระยานมาศสามลำคาน เลขทะเบียน นช.541

เลขรหัสประจำราชยาน นช.๕๔๑ ขนาด ยาว ๗.๗๓ เมตร (พร้อมคานหาม) สูง ๑.๗๘ เมตร น้ำหนัก ๗๐๐ กิโลกรัม จำนวนพล พลแบกหาม ๑๒๐ นาย (๒ ผลัด ผลัดละ ๖๐ นาย) ผู้ควบคุม ๑ นาย พระราชยานสำหรับอัญเชิญพระบรมโกศจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ไปประดิษฐานบนพระมหาพิชัยราชรถ ซึ่งจอดเทียบ รออยู่ใกล้พลับพลายกบริเวณทิศตะวันออกของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระราชยานองค์นี้สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เพื่อใช้ อัญเชิญพระบรมโกศพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เป็นครั้งแรก

ภาพที่เกี่ยวข้อง