พระยานมาศสามลำคาน เลขทะเบียน 9789

พระยานมาศสามลำคาน เลขทะเบียน 9789

เลขรหัสประจำราชยาน ๙๗๘๙ ขนาด ยาว ๘.๒๔ เมตร (พร้อมคานหาม) สูง ๑.๑๐ เมตร น้ำหนัก ๕๕๐ กิโลกรัม จำนวนพล พลแบกหาม ๑๒๐ นาย (๒ ผลัด ผลัดละ ๖๐ นาย) ผู้ควบคุม ๑ นาย พระราชยานใช้เพื่อการอัญเชิญพระบรมโกศจากพระมหาพิชัยราชรถเวียน อุตราวัฏรอบพระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธ เลิศหล้านภาลัย เพื่อใช้อัญเชิญพระบรมโกศพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราชเป็นครั้งแรก

ภาพที่เกี่ยวข้อง