ฉัตรผ้า

ฉัตรผ้า เป็นฉัตรที่มีโครงสร้างเป็นโลหะ  มีระบายฉัตรเป็นผ้าสีตามกำหนด แต่ละชั้นเป็นผ้าระบายซ้อนกันสองชั้น ประกอบด้วย ฉัตรผ้าฉลุลายผ้าทองย่น ๗ ชั้น และ ฉัตรผ้าฉลุลายผ้าทองย่น ๕ ชั้น

ชิ้นงาน