ฉัตรโลหะ

บริเวณโดยรอบพระเมรุมาศในชั้นชาลาต่างๆ มีฉัตรโลหะที่ใช้ประดับพระเมรุมาศอ้างอิงแบบตามแบบโบราณราชประเพณี ประกอบด้วย ฉัตรโลหะกลีบบัว ๑๑ ชั้น ฉัตรโลหะฉลุลาย ๓ ชั้น และฉัตรโลหะฉลุลาย ๗ ชั้น

ชิ้นงาน