พระโกศจันทน์ และพระหีบจันทน์

ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทางสำนักช่างสิบหมู่ได้รับมอบหมายจากนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ให้ดำเนินการจัดสร้างพระหีบจันทน์ พระโกศจันทน์ ช่อไม้จันทน์ และท่อนฟืนไม้จันทน์ สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จะมิได้ประทับอยู่ในพระโกศ ตามที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อครั้งงานพระเมรุมาศ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พ.ศ. ๒๕๓๘ แต่ทางสำนักช่างสิบหมู่ยังคงจัดสร้างพระโกศจันทน์ไว้ เพื่อเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศสืบต่อไปตามราชประเพณีที่มีมาแต่ในอดีต

ชิ้นงาน