พระพิเนก พระพินาย

พระพิเนก พินาย เทวบุตรแห่งองค์พระศิวะผู้มีศีรษะเป็นช้าง ปรากฏชื่อในวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ในกลุ่มวานรสิบแปดมงกุฎ ทหารเอกของพระรามอวตารภาคหนึ่งแห่งพระนารายณ์ โดยพระพินายเป็นนิลเอก พระพิเนกนั้นเป็นนิลขัน
รูปประติมากรรมพระพิเนกและพระพินาย ทั้งสององค์มีลักษณะพระวรกายเป็นมนุษย์และเศียรเป็นช้าง รูปประติมากรรมทั้งสองตั้งอยู่ที่ชั้นชาลาที่ ๒ ด้านทิศตะวันตก หันหน้าตรงสู่ทิศที่ตั้งพระที่นั่งทรงธรรม ปลายงวงกระหวัดไปทางขวา ทรงศิราภรณ์มงกุฎเทริดยอดน้ำเต้า สวมอุรัฐฉัท (เกราะ) มี ๔ กร ทั้งสองรูปแตกต่างกันด้วยสีกาย สีผ้านุ่ง และอาวุธ ผ้านุ่งปั้นลายประดับเช่นเดียวกับผ้าเจียรบาดและสุวรรณกถอบ ประดับประภามณฑลเป็นพื้นหลัง

ชิ้นงาน