สุนัขทรงเลี้ยง

คุณทองแดง และคุณโจโฉ 2 ประติมากรรมสุนัขทรงเลี้ยงประดับด้านซ้ายและด้านขวาของพระจิตกาธาน บนชั้นชาลาที่ 4 ภายในพระเมรุมาศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยคุณทองแดง เป็นสุนัขทรงเลี้ยงตัวที่ 17 ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นสุนัขทรงเลี้ยงที่พระองค์ทรงโปรด ส่วนคุณโจโฉ เป็นสุนัขทรงเลี้ยงแสนรู้ที่พระองค์ทรงเลี้ยงตัวแรกๆ

ชิ้นงาน