ราวบันไดนาค

ราวบันไดนาค เป็นส่วนประดับตกแต่งราวบันไดทางขึ้นของชาลาทั้ง ๔ ชั้น

ชิ้นงาน