คชสีห์-ราชสีห์ ประดับบันได

ประดับบันไดชั้นที่ ๒ ทิศละ ๑ คู่ จำนวน ๘ ตัว ขนาดความสูง ๑๐๘ ซม.

ชิ้นงาน