ราชรถน้อย

ราชรถน้อยทั้งสามองค์มีลักษณะเป็นราชรถทรงบุษบก ขนาดเล็กกว่า พระมหาพิชัยราชรถและเวชยันตราชรถ ทำด้วยไม้แกะสลักลงรักปิดทองประดับ กระจกสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในอดีต ทำหน้าที่เป็น รถพระนำ (อ่านพระอภิธรรมนำกระบวน) เรียกอย่างย่อว่า “รถสวด” ทำหน้าที่เป็นรถโปรยข้าวตอกเรียกอย่างย่อว่า “รถโปรย” และ สำหรับโยงภูษาโยง จากพระบรมโกศ เรียกอย่างย่อว่า “รถโยง”

ชิ้นงาน