วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง

สภาปัตยกรรมพระเมรุมาศ
สภาปัตยกรรมพระเมรุมาศ
จากแบบขยายสู่การก่อสร้าง
งานประติมากรรมประดับพระเมรุมาศ
การจัดทำเชือกฉุดชักราชรถ โดยกรมอู่ทหารเรือ
การจัดสร้างราชรถปืนใหญ่ โดยกรมสรรพาวุธทหารบก
การฝึกซ้อมกำลังพลฉุดชักราชรถ โดยกรมสรรพาวุธทหารบก