นำสัมผัสพระสุเมรุ : นิทรรศการสัมผัสเพื่อผู้พิการทางสายตา

นิทรรศการนี้จัดอยู่ที่ทับเกษตร จัดเตรียมไว้เป็นพิเศษเพื่อให้ผู้พิการได้มีโอกาสสัมผัสของจริงแทนการมองด้วยตา โดยจะมีผังบริเวณมณฑลพิธีแบบนูนต่ำ พระเมรุมาศจำลองขนาดย่อส่วน องค์ประกอบและวัสดุอาคารขนาดเท่าจริง รวมทั้งงานประติมากรรมเทวดา และสัตว์หิมพานต์ประดับพระเมรุมาศมาให้ได้ลองสัมผัส รวมทั้งมีเสียงบรรยายเพื่อเสริมเพื่อทำความเข้าใจทั้งภาพรวมและรายละเอียดของงาน
สื่อเสียงบรรยายนิทรรศการ
ของจัดแสดงสำหรับการสัมผัส
- ผังบริเวณมณฑลพิธี ผิวนูนต่ำ
- โมเดลพระเมรุมาศ
- ตัวอย่างลวดลายศิลปกรรม องค์ประกอบสถาปัตยกรรม
- ตัวอย่างชิ้นงานประติมากรรม เทวดา สัตว์หิมพานต์