ตระการวิจิตรศิลปกรรม : งานประณีตศิลป์ในพระราชพิธี

ประณีตศิลป์ในพระราชพิธี ประกอบด้วยการเล่าเรื่องขั้นตอนการจัดสร้างพระโกศจันทน์ ฟืนไม้จันทน์ ช่อไม้จันทน์ รวมถึงพระโกศทรงพระบรมอัฐิทองคำลงยา ซึ่งครั้งนี้กรมศิลปากรและสถาบันสิริกิติ์ได้ร่วมกันจัดทำขึ้น รวม ๖ องค์ อย่างวิจิตรบรรจงนอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงแบบเครื่องสังเค็ดและตัวอย่างงานเครื่องสดที่จัดทำขึ้นสำหรับงานพระราชพิธีในครั้งนี้ด้วย
ของจัดแสดง ๑ โต๊ะทรงงานด้านศิลปกรรม
ของจัดแสดง ๒ ตัวอย่างลวดลายฉลุพระโกศจันทน์
ของจัดแสดง ๓ ตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์งานเครื่องสด