ไทย

พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์

ตระการวิจิตรศิลปกรรม

ประติมาสร้างสรรค์

สวรรค์บรรจงวาด

นำสัมผัสพระสุเมรุ

ณ วิธานสถาปกศาลา

ยาตรากฤษฎาธาร

สมมติเทวพิมาน