ประติมาสร้างสรรค์ : งานประติมากรรมประดับพระเมรุมาศ

จัดแสดงลำดับขั้นตอนการจัดสร้างงานประติมากรรมประดับพระเมรุมาศ ซึ่งในครั้งนี้ สำนักช่างสิบหมู่ได้ทำงานร่วมกับช่างกลุ่มต่างๆ ทั้งช่างปั้นปูนสดเมืองเพชรบุรี คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง และกลุ่มช่างฝีมือจากศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดและสีบัวทอง อีกทั้งจิตรกรจิตอาสาที่มาร่วมกันเขียนสีประติมากรรมอีกจำนวนมาก
ของจัดแสดง ๑ งานสเก็ตช์หุ่นดินเหนียว
ของจัดแสดง ๒ ขั้นตอนการผลิตชิ้นงานประติมากรรม
ของจัดแสดง ๓ ชิ้นงานประติมากรรมขนาดใหญ่