ณ วิธานสถาปกศาลา : จากแบบขยายสู่การก่อสร้าง

เล่าเรื่องขั้นตอนการออกแบบก่อสร้างพระเมรุมาศและอาคารประกอบ โดยจำลองบรรยากาศวิธานสถาปกศาลา หรือโรงขยายแบบเท่าจริง ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญของงานสถาปัตยกรรมไทย พร้อมทั้งจัดแสดงชิ้นส่วนวัสดุ อุปกรณ์ องค์ประกอบและงานตกแต่งซึ่งมีรูปแบบเฉพาะสำหรับอาคารชั่วคราว และมีวีดิทัศน์ฉายภาพลำดับการก่อสร้างในพื้นที่สนามหลวง ตั้งแต่เริ่มวางฐานรากจนถึงการประกอบติดตั้งแล้วเสร็จ
ของจัดแสดง ๑ ไม้ทรงขยายแบบ และพระมาลาตรวจการก่อสร้าง
ของจัดแสดง ๒ ชุดวัตถุจากโรงขยายแบบและจากการก่อสร้าง