งานภูมิทัศน์

งานภูมิทัศน์
งานภูมิสถาปัตยกรรมรอบพระเมรุมาศ เป็นการออกแบบโดยตีความจากแผนภูมิจักรวาล เปรียบพระเมรุมาศกับเขาพระสุเมรุ บริเวณรอบๆ เป็นจักรวาล รอบฐานพระเมรุมาศ มีบ่อน้ำ หรือ สระอโนดาต มีป่าหิมพานต์ และสัตว์หิมพานต์ นอกจากนี้ได้มีการนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบางส่วนมาจัดวางบริเวณด้านหน้าทางเข้ามณฑลพิธี ได้แก่ แปลงนาข้าว คันนาเลข ๙ บ่อแก้มลิง กังหันน้ำชัยพัฒนา ฝายน้ำล้น ต้นยางนา ต้นมะม่วงมหาชนก และหญ้าแฝก

กลุ่มของชิ้นงาน