พระเมรุมาศและอาคารประกอบ

พระเมรุมาศและอาคารประกอบ
พระเมรุมาศเป็นสถาปัตยกรรมชั่วคราวสำหรับประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์หรือพระราชทานเพลิงพระบรมศพพระบรมวงศ์ เช่น พระบรมราชินี พระบรมราชชนนี พระบวรราชเจ้า (วังหน้า) เป็นต้น ตามรูปศัพท์ "พระเมรุมาศ" แปลว่า พระเมรุที่ประดับตกแต่งด้วยทองหรือวัสดุอื่นที่ให้สีเรืองอร่ามดุจดั่งทอง ส่วนของพระบรมวงศานุวงศ์เรียก "พระเมรุ" และของสามัญชนเรียก "เมรุ"
      นอกจากนี้ ยังเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศสำหรับการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดิน โดยเป็นโบราณราชประเพณีที่ทำสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยา การสร้างพระเมรุมาศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ คือ การแสดงความเคารพอย่างสูงสุดที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ทรงถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

      อาคารประกอบพระเมรุมาศเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยอาคารประกอบพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ก่อสร้างขึ้นตามโบราณราชประเพณีอย่างสง่างาม ประกอบด้วย พระที่นั่งทรงธรรม ศาลาลูกขุน ทับเกษตร ทิม ราชวัตร และพลับพลายก

กลุ่มของชิ้นงาน